RAPPORTEER asseblief enige skakels in hierdie webtuiste wat nie werk nie.

SKAKELS NA ANDER WEBTUISTES WAARIN JY MAG BELANGSTEL

Die Bybel

Please REPORT any broken links in this website

LINKS TO OTHER WEBSITES YOU MAY BE INTERESTED IN

The Bible

Google

Jesus loves you, always has... always will.

Kliek en lees meer oor my lewe en hoe GOD my gered het... Kliek en lees meer oor my lewe en hoe GOD my gered het... Kliek en lees meer oor my lewe en hoe GOD my gered het...

I built this website with knowledge received, through the SPIRIT, from GOD.

Ek het hierdie webtuiste ontwerp met kennis, wat deur die GEES, van GOD ontvang is.

Click to load www.sacoronavirus.co.za...

All Internet sites operating within .zaDNA (Domain Name Authority) top level domain name, must have a landing page with a visible link to www.sacoronavirus.co.za

(Government Gazette, Republic of South Africa, Vol. 657, 26 March 2020, No.43164, Page 6 – 5.1.4)


Click to load www.sacoronavirus.co.za... Welkomblad / Welcome page... Welkomblad / Welcome page... Sitemap 
Welkomblad / Welcome page...

Kliek om te sien waar ek woon... / Click to see where I live... Kliek on my Twitter blad te besoek... / Click to visit my Twitter page...

Kliek on my Instagram blad te besoek... / Click to visit my Instagram page...

Copyright © 2008 - Background 4 Jesus

Kopiereg © 2008 - Background 4 Jesus

Terug na Bo

1. ALLE FOTOS, VIDEOS EN KLANKOPNAMES IN HIERDIE WEBTUISTE - Alle fotos, videos en klankopnames wat in hierdie webtuiste vertoon word, is gratis en mag afgelaai word vir jou private gebruik. Die fotos, videos en klankopnames mag nie, nadat dit afglaai is, verkoop of op enige ander manier van die hand gesit word nie. Indien jy weet van ‘n geval waar van die fotos, videos en klankopnames van hierdie webtuiste afgelaai is en op enige manier van die hand gesit of verkoop is, laat my asseblief weet deur vir my ‘n E-Pos te stuur na grove.joubert.ltx@gmail.com met inligting van die oortreder of oortreders.


2. INLIGTING IN HIERDIE WEBTUISTE - Die inligting in hierdie webtuiste mag nie gekopieer word en daarna verkoop of op enige ander manier van die hand gesit word nie. Alle inligting in hierdie webtuiste is gratis en alleenlik vir jou private gebruik. Indien jy weet van ‘n geval waar die inligting wat in hierdie webtuiste verskyn, afgelaai is en op enige manier van die hand gesit of verkoop is, laat my asseblief weet, deur vir my ‘n E-Pos te stuur na grove.joubert.ltx@gmail.com met inligting van die oortreder of oortreders.


3. OP JOU EIE RISIKO - Aflaai van fotos en/of enige inligting in hierdie webtuiste na jou rekenaar of enige ander toerusting van jou, word op jou eie risiko gedoen, ek aanvaar nie verantwoordelikheid vir enige skade aan jou rekenaar of enige ander toerusting van jou, waarop jy die fotos of inligting van hierdie webtuiste afgelaai het, nie.


4. TERUGVOERING - Ek onderneem om so gou as wat dit vir my moontlik is, terugvoering te gee aan jou op jou kommentaar, vrae of inligting waar nodig. Dit sal nie altyd vir my moontlik om onmiddelik terugvoering te gee nie, ek vra by voorbaat om verskoning daarvoor.
Die Uwe.


Grové Joubert.

Hieronder is die Bepalings en Voorwaardes wat van toepassing is op my webtuiste: https://www.background4jesus.co.za

Bepalings en Voorwaardes