RAPPORTEER asseblief enige skakels in hierdie webtuiste wat nie werk nie.

SKAKELS NA ANDER WEBTUISTES WAARIN JY MAG BELANGSTEL

Please REPORT any broken links in this website

LINKS TO OTHER WEBSITES YOU MAY BE INTERESTED IN

Die Bybel

Die Woord TV

Angus Buchan

The Bible

Google

Jesus loves you, always has... always will.

Kliek en lees meer oor my lewe en hoe GOD my gered het... Kliek en lees meer oor my lewe en hoe GOD my gered het... Kliek en lees meer oor my lewe en hoe GOD my gered het...

Copyright © 2008 - Background 4 Jesus

Click to view the eDisc website... Click to view the eDisc website...

Kopiereg © 2008 - Background 4 Jesus

Kliek om die eDisc webtuiste te laai... Kliek om die eDisc webtuiste te laai... Kliek om die eDisc webtuiste te laai...
Kliek om Welkomblad te sien... Click to view Welcome Page... Kliek on my Twitter blad te besoek... / Click to visit my Twitter page... Kliek om te sien waar ek woon... / Click to see where I live... Welkomblad / Welcome page... Welkomblad / Welcome page... Welkomblad / Welcome page...
Flag Counter
Hierdie besoekers teller is op 19 Maart 2018 geinstalleer, tot op
19 Maart 2018 het 26 651 besoekers hierdie webtuiste besoek.►
◄ This visitors counter was installed on 19 March 2018,
up to 19 March 2018, 26 651 visitors visited this site.

Kliek die skakel hieronder om te luister na episodes van die RSG-Produksie: MAN VAN CIRENE
Hieronder is hoe om te soek vir episodes van, MAN VAN CIRENE, op die RSG webtuiste:

Kliek hierdie skakel om die RSG webtuiste te laai, sodat jy na episodes van MAN VAN CIRENE kan luister...

EPISODES VAN DIE RSG-PRODUKSIE: MAN VAN CIRENE

Terug na Bo
1. Op die menu, plaas muis-wyser op “Potgooi”
2. Op die afskuif menu, kliek op “Web”
3. Op die SOEK skerm kliek hier
4. Op die opskuif menu, rol af tot by
“Middagvervolgverhaal” en kliek daarop
5. Kliek die af-pyltjie regs van
“GEVORDERDE SOEK”
Rol af, die SOEK skerm behoort nou soos hieronder te lyk:
Rol af, die SOEK skerm behoort nou soos hieronder te lyk:
6. By Sleutelwoord tik in “Man van Cirene”
7. By “Datums” “Van” kliek hier en op die
Kalender kies “19 September 2019”
8. By “Datums” “Tot” kliek hier en op die
Kalender kies “11 Desember 2019”
Rol af, die SOEK skerm behoort nou soos hieronder te lyk:
9. Kliek “SOEK”
Rol af tot by die “POTGOOI” skerm soos die voorbeeld hieronder:
Rol af, onder die SOEK skerm behoort die episodes van laaste na eerste episode gelys te wees:
10. Kliek die laaste bladsy nommer
Om na die eerste episode te gaan.
Rol af, die skerm behoort nou soos hieronder te lyk nadat jy die laaste bladsy gekliek het:
11. Rol af tot by die eerste episode.
12. Wanner jy by die eerste episode is,
Kliek “Luister”.
‘N Soortgelyke skerm soos hieronder sal oopmaak:
13. Kliek “►” om na die episode
te begin luister.
14. Indien jy die episode wil aflaai
Kliek “  “, en kliek dan “Download”.
…